O orchestru

Unikátní dámský smyčcový orchestr si vydobyl během své existence obdivuhodné domácí i mezinárodní renomé. Obsazení, které soustředilo v roce 1964 nejtalentovanější absolventky pražské konzervatoře a zahájilo činnost původně jako komorní soubor Divadla na Zábradlí, se generačně obměňuje. Interpretační kvality, které soubor stabilizoval záhy po svém vzniku, trvají.

Věhlasu získal orchestr zejména díky výrazným dirigentským osobnostem, které profilovaly repertoár i jeho interpretační pojetí. Roku 1967 to byl Jiří Bělohlávek, který vypracoval první dlouhodobou koncepci. Rozšířil repertoár souboru, do té doby zaměřený na staré české mistry, o díla romantická a skladby soudobých autorů. Roku 1973 převzali soubor další dirigenti, Vladimír Válek a Ivan Pařík.

V roce 1978 byla dramaturgická, organizační a umělecká odpovědnost svěřena Tomáši Koutníkovi, V tomto roce se stabilizuje obsazení orchestru, které je tvořeno členkami předních pražských symfonických orchestrů.

V 80. letech začíná s orchestrem spolupracovat mladý dirigent Leoš Svárovský. Orchestr Puellarum Pragensis patří k vyhledávaným komorním orchestrům díky mistrovské schopnosti realizovat koncertantní repertoár ve spolupráci s instrumentálními sólisty (Zuzana Růžičková Václav Hudeček, Ladíslav Brabec a mnoho dalších). Orchestr se zúčastnil řady hudebních festivalů. Je zván k nahrávkám v Českém rozhlase a televizi.

V 90. letech nastala zásadní změna v organizaci práce. Orchestr hraje převážně bez dirigenta pod uměleckým vedením Miluše Kaudersové. Spolupracuje s mladými českými sólisty (Zdena Kloubová, Pavel Šporcl, Žofie Vokálková, Pavel Eret). Absolvuje celou řadu zahraničních turné, koncertuje po celém světě, např. v roce 2003 se zúčastnil Athénského festivalu, v témže roce absolvoval turné po Řecku se slavným řeckým klavíristou Stefanem Korkolisem, v letech 2003 – 2009 absolvoval pravidelně každoroční turné ve Španělsku, absolvuje též četné koncerty v Německu atd.

V roce 2011 orchestr obnovil spolupráci s dirigentem Wolfgangem Rögnerem, s kterým již působil při koncertech v Německu a na festivalu na Sicílii. Společně absolvovali úspěšné turné v Německu a v Polsku s renomovaným sólistou klarinetistou Giorem Feidmanem. V plánu jsou další koncerty s tímto vynikajícím klarinetistou, a to nejen v Německu, ale plánuje se natáčení CD v České republice a turné v Izraeli. V nadcházející sezóně je v plánu též koncertní turné s vynikajícím houslistou Valerijem Oistrachem pod vedením dirigenta Wolfganga Rögnera. S Wolfgangem Rögnerem se orchestr dohodl na koncepčnější spolupráci a ten přijal nabídku stát se stálým hostujícím dirigentem orchestru.