Hostující dirigent Wolfgang Rögner

Wolfgang Rögner se narodil v Německu/Thüringen a od 12 let studoval hudební gymnásium ve Výmaru. Po maturitě studoval od roku 1970 do 1975 Akademii hudebních umění „Franze Liszta“ ve Výmaru, obor dirigování a klavír. Po ukončení studií pracoval jako kapelník v divadlech v Plavně a ve Zwickau. Od roku 1980 do 1981 absolvoval dodatečné studium na konzervatoři Rimského-Korsakova v Petrohradě v mistrovské třídě prof. Arvida Jansonsa.

Byl vyznamenám několika oceněními, jako např.na 4. Mezinárodní dirigentské soutěži Maďarského rozhlasu a televize, na Mezinárodním semináři Bély Bartóka v Maďarsku a na Hudebním festivalu v Bratislavě.

Od roku 1985 do 1989 byl šéfdirigentem v Německo-srbském Národním divadle v Budyšíně a zároveň působil jako šéfdirigent holandského tanenčního divadla v Haagu. Od roku 1989 působil jako generální hudební ředitel a šéfdirigent Filharmonického orchestru města Erfurt, kde byl zároveň ředitelem opery a obchodním ředitelem orchestru. V letech 2002 – 2010 byl intendantem a uměleckým vedoucím Srbského národního souboru.

Jako mezinárodně poptávaný dirigent hostoval u nejrůznějších orchestrů v Evropě, Japonsku a Mexiku. V Německu hostoval např.u Staatskapelle Dresden, Dredner Philharmonie, Gewandhausorchestr Leipzig, Rundfunkorchestr Frankfurt/M, Leizpig, Berlin a Saarbrücken.

Jako iniciátor a dirigent založil festival Domstufenfestspiele Erfurt a je uměleckým ředitelem festivalu Musikfest Schmochtitz. Pravidelně hostuje na Aténském festivalu.

Kromě toho se zabývá kompozicí scénických děl různých žánrů, jako např.baletní opera („Krabat oder die Erschaffung der Weilt“), písňová opera („Lady DI- Cry for Love“), muzikálů a pohádek pro děti, které měli více než 200 uvedení v Německu Itálii, Rakousku a Švýcarsku.